- Reklama -bydlení
Středa, 7 června, 2023

více v článku...

Nespalujte vánoční stromek a balící papír z dárků v krbu

Krb, krb, kamna poskytují příjemné teplo během vánočního období. Kdo však používá krb ke spalování odpadků, musí počítat se znečištěním, zanesením skla krbu, kouřovodu i komína. Samozřejmostí bude následně znehodnocení ovzduší, vzduchu co dýcháme, co dýchají vaši sousedé. Toxické látky v kouři ohrožují zdraví a životní prostředí.

Na přelomu let jsou mnohé z těchto spotřebičů na dřevo v nepřetržitém provozu, neboť doplňují úžasnou atmosféru Vánoc – někdy v nich mizí po Vánocích pozůstatky stromků, doufáme, že ne i těch plastových, zbytky větví s ozdobami ze stolů, kartonové krabice a již nepotřebný balí papír. Nic z toho by v krbu, kamnech nemělo skončit.

Jsou k tomu dobré důvody. Při spalování odpadu se mohou uvolňovat také těžké kovy a dioxiny. Kouř obsahuje také jemný prach, to ohrožuje zdraví a životní prostředí. Může se také poškodit krb, vyvinete totiž při spalování příliš rychle teplo. To může mít za následek například poškození kouřovodu nebo dokonce komína!

Pokud jste si nepřipravili dřevo do krbu před rokem, dvěma a použijete dřevo, na kterém ještě před měsícem čviřikal vrabec, tak následkem bude opět kvůli nedokonalému hoření zanášení skla, zvýšená tvorba sazí jak v kouřovodu tak v komínu a v krajním případě bude následkem vyhoření sazí! Čím je dřevo vlhčí, tím hůře hoří. Dřevo by proto nemělo mít více než 15 procent zbytkové vlhkosti. Pokud je 25% vlhkost dřeva, spalování se výslovně zakazuje. Totéž platí pro větve s borovými jehličkami: jehličí obsahuje éterické oleje. To také podporuje usazeniny v krbu, kamnech, kouřovodu a komíně.

Tipy při topení krbem, kamny

Stejně jako balící papír a noviny, ani papírové brikety se nesmějí spalovat v krbu.
Kdo provozuje komín bez pravidelného čištění (min. každé 4 měsíce dle Vyhlášky 401/2007), porušuje pravidla a vystavuje se riziku snížení pojistného krytí v případě požáru následkem vyhoření sazí.
Pokud v komíně hoří, ihned volejte na tísňovou linku 112, abyste zalarmovali hasičský sbor.
V žádném případě se nepokoušejte požár uhasit vodou!
Přejeme vám příjemné přežití nejkrásnějších svátků roku, hodně zdraví, štěstí, lásky.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat